stomatolog Warszawa

dentysta Warszawa


      Gabinet   Stomatologiczny
 
 Strona główna 
 Zakres usług 
    Galeria     
    Kontakt    


Protetyka

Implantologia


Jama ustna i zęby - powikłania:

Zęby mleczne

Próchnica zębów

Kamień nazębny

Krwawienie dziąseł

Zęby mądrości

Paradontoza (Periodontologia)
Protetyka
Zarówno korony, jak i mosty są stałymi uzupełnieniami protetycznymi.
W odróżnieniu od uzupełnień ruchomych, takich jak protezy zębowe, które można codziennie wyjmować i czyścić, korony i mosty są mocowane do istniejących zębów lub implantów i mogą być zdejmowane jedynie przez dentystę.


Korona - służy do całkowitego przykrycia uszkodzonego zęba.
Oprócz funkcji wzmocnienia uszkodzonego zęba, korona może poprawić jego wygląd, kształt lub wyrównanie.
Korona może zostać także umieszczona na implancie, gdzie swoim wyglądem, strukturą i funkcją zastępuje ząb.
Korony porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów.

Dentysta może zalecić koronę w celu:
- Zastąpienia dużych wypełnień, gdy pozostało zbyt mało twardych tkanek zęba
- Zabezpieczenia słabego zęba przed złamaniem
- Naprawy złamanego zęba
- Umocowania mostu
- Pokrycia implantu
- Poprawy estetyki przebarwionego lub zniekształconego zęba
- Odbudowy zęba po leczeniu kanałowym


Most - to stałe uzupełnienie protetyczne służące do odbudowy braku jednego lub kilku zębów.
Most musi być oparty minimum o dwa zdrowe zęby.
Przestrzenie pozostałe po brakujących zębach powodują rotację pozostałych zębów lub ich przesunięcie w różnych kierunkach, co skutkuje wadami zgryzu. Zaburzenia równowagi spowodowane brakami zębowymi mogą także być przyczyną chorób dziąseł i dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
Mosty są stosowane w miejscach po brakujących zębach.
Mocowane są do własnych zębów pacjenta lub mogą być osadzone na implantach ograniczających puste przestrzenie. Zęby te, zwane filarami, służą jako punkty zakotwiczenia mostu.
Mosty porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów.


Protezy zębowe zastępują brakujące zęby. Mogą one być wyjmowane i z powrotem umieszczane w jamie ustnej.
Istnieją dwa podstawowe typy protez zębowych : całkowite i częściowe.

Protezy całkowite - składają się z dopasowanej do dziąseł płyty protezy w kolorze śluzówki i osadzonych na niej zębach. Górna proteza opiera się na podniebieniu i dziąsłach pacjenta, natomiast dolna spoczywa tylko na dziąsłach.
Protezy takie stosujemy przy całkowitym braku uzębienia.

W przypadku braków częściowych stosujemy protezy częściowe - osiadające (akrylowe) lub protezy szkieletowe - znacznie lepsze i wygodniejsze.


Realizacja: idakost@interia.pl © 2007